ÇALIŞTAY SONUÇLARI BİLGİ NOTU

Bahçeşehir Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Kültür  Üniversitesi ve Gebze  Yüksek  Teknoloji Enstitüsü Rektörlükleri ve Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi  (BİLGESAM) tarafından organize edilen, II. İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ 2011)  09.12.2011 tarihinde  yapılmıştır.

Bahçeşehir  Üniversitesi  Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi (METGEM)  ve  Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleştirilen II. İleri Teknolojiler Çalıştayı’ndayeni  teknolojiler görüşülmüştür. Çalıştayın ilgi alanları olarak enerji, malzeme, teknoloji  yönetimi seçilmiştir. Çalıştaya  bildirileriyle katılan Atılım Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörleriyle genç bilim insanları ve sanayiciler faaliyetin ilgi odağı olmuşlardır.

Çalıştayın Başkanlığı  Prof. Dr. Yük. Müh. M. Oktay ALNIAK  tarafından  yapılmıştır.  Rektörler Paneli’ nde üniversiteler arası projelerde işbirliği fikri  öne çıkmış ve başarılan yeni projeler rektörlerce açıklanmıştır. Çalıştay sanayicilerin ve öğretim üyelerinin bildirileriyle sürdürülmüştür.

Faaliyet 6 aylık bir çalışmayı gerektirmiş faaliyetin yönetiminde, bilim ve  teknik kurularda sekreterya hizmetinde deneyimli bir heyet görev almıştır.

Plazma Teknolojisi, Dil ve İleri Teknoloji İlişkisi, Hidrojen ve Nükleer Enerji Panelleri’ ne yoğun katılım gözlenmiştir. Çalıştaya; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ve Enerji Bakanlığı’ndan, Sanayi ve Mühendis Odalarından, Üniversitelerden katılım sağlanmıştır.
Çalıştayın ev sahipliği Bahçeşehir Üniversitesi tarafından yapılmıştır. Saat 09.30’da başlayan çalışmalar saat19.30’da tamamlanmıştır. Üniversitelerimizde yapılan araştırma projeleri ilgi ile izlenmiş ve katılımcılar için sanayici-üniversite işbirliği imkanı ve teşvikleri sağlanmıştır.
Bu faaliyetlere 2005 yılından itibaren sağladıkları bilimsel ve kurumsal katkı nedeniyle Onur Ödülleri Merasimi yapılmıştır. İTÇ 2011 Yönetim Kurulu’nca ödüllendirilen personel İTÇ 2011 Yönetim Kurulu’nca seçilmiştir. Çalıştayın Türkiye’de ve dünyadaki  gelişmeleri  takip  edebilmek açısından faydalı bir etkinlik olduğu değerlendirilmiştir. Bu faaliyetin sonucunda üniversiteler arasında ve sanayinin katkısıyla somut işbirliği projeleri beklenmektedir.

Çalıştaya 150  bilim  insanı,  50 sanayici ve 50 öğrencinin katılımıyla bilimsel bir  dayanışma gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda 28 üniversiteden 53 bildiri  müzakere edilmiştir.  Faaliyetlerin programı ve  belgeleri katılımcılara verilmiş, Bildiri Kitabı  ve  CD’lerin  bütün  üniversitelere  ve  ilgili  kurumlara  gönderilmesi  planlanmıştır.

Çalıştayı düzenleyen Bahçeşehir Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve  Gebze  Yüksek  Teknoloji  Enstitüsü  Rektörlüklerinin  ve  BİLGESAM’ın  destekleri  sağlanmıştır. Aynı zamanda TÜBİTAK’ın, UNİDO-ICHET’in ve METGEM’in   bilimsel ve kurumsal desteği  kongrenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamıştır. Kongreye  katılan Atılım Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Abdürrahim ÖZGENOĞLU,  Mevlana  Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Bahattin ADAM,  İstanbul Teknik  Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN  ve  Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay YALÇIN’ın  açılışta ve  Rektörler Paneli’nde yapmış oldukları  konuşmalar ve bilimsel bildiriler çalıştayda değerli bir  bilgi platformu oluşturmuştur. Sanayicilerin vermiş olduklar teknolojik desteğin ve bilimsel katkının ilgi ile karşılandığının kaydedilmesinde  fayda  görülmektedir. 

Bilişim faaliyetlerinde, posta ve kargo işlerinde Inter Global Cargo Tic. Şti. , idari ve teknik faaliyetlerde Anadolu Plazma Teknolojileri ve Akademi Endüstri Makineleri Tic. Şti’nin katkıları kaydedilmiştir. BİLGESAM’ın  idari  ve  teknik  konularda  göstermiş  olduğu  ilgi  ve  faaliyetin  organizasyonda  görev  alması  faaliyetin organizasyonunda ve duyurulmasında dinamik bir etki sağlamıştır. Gerçekleştirilen bu kongrenin diğer faydası genç bilim  insanlarının konuya ve teknolojiye göstermiş oldukları ilgi ile yaptıkları çalışmaların açıklanabildiği teknolojik bir platform sağlamış olmalarıdır. Faaliyetlerin 06 -07 Aralık 2012 tarihlerinde  uluslararası düzeyde  planlanması not edilmiştir.

Faaliyet 6 aylık bir periyotta www. itc2011.org.tr sitesinden yayımlanmış, yazışmalar itc2011@itc2011.org.tr ve itc@itc2011.org.tr adreslerinden gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlerin kurumsal olarak sürdürülmesi faydalı görülmüştür.

Bu faaliyetlerin ÇalıştayBilgi Notu ilekaydedilmesinde fayda görülmüştür. Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


M. Oktay ALNIAK
Prof. Dr. Yük. Müh.
İTÇ 2011 Başkanı
oalniak@bahcesehir.edu.tr