TASLAK PROGRAM
II. İLERİ TEKNOLOJİLER ÇALIŞTAYI
(İTÇ2011) TASLAK PROGRAM
 
09.12.2011, Cuma
 
08:30-09:30   
AÇILIŞ TÖRENİ
 
08:30-09:30
Kayıt
 
09:30-10:30
 
Açılış Töreni
(Metgem Konferans Salonu)
 
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 
Protokol Konuşmaları
Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK (Bahçeşehir Ünv. Çalıştay Başkanı)
Azize GÖKMEN (Bahçeşehir Ünv. MYO. Md. ve METGEM Bşk.)
Doç. Dr. Atilla SANDIKLI (Bilgesam Bşk.)
Prof. Dr. Beycan İBRAHİMOĞLU (Gazi Ünv.)
[Teknik Sunum: Plazma Yakıt Pilleri]
Prof. Dr. Bahattin ADAM (Mevlana Ünv. Rektörü)
Prof. Dr. Abdürrahim ÖZGENOĞLU (Atılım Ünv. Rektörü)
Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN (İstanbul Teknik Ünv. Rektörü)
Prof. Dr. Şenay YALÇIN (Bahçeşehir Ünv. Rektörü)
Enver YÜCEL (Bahçeşehir Ünv. Mütevelli Heyeti Bşk.)
 
10:30-10:45
Ara
 
10:45-11:45
Panel I
(SANAYİ VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ, İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI)
(Metgem Konferans Salonu)
Panel Başkanı: Prof. Dr. Ali GÜNGÖR (Bahçeşehir Ünv. Rektör Yrd. Çalıştay Bilim Kurulu Bşk.)
Süfyan EMİROĞLU (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Md.)
[Sanayide Stratejik Planlama ve İleri Teknoloji]
Prof. Dr. Mustafa İlhan GÖKLER (ODTÜ. Biltır Mrkz. Bşk.)
[ODTÜ-BİLTİR Merkezi Taşıt Güvenliği Birimi Hasarsız Çarpışma Test Laboratuvarı’nda Yeni Gelişmeler]
Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU (Atılım Ünv.)
[Kubik Bor Nitrur Kaplamalar]
Prof. Dr. Sümer ŞAHİN (Atılım Ünv.)
[İleri Nükleer Enerji Alanında Yürütülen Çalışmalar]
 
11:45-12:00
Ara
 
 
 
12:00-13:00
Panel II
(ÜNİVERSİTELER VE İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI)
(Metgem Konferans Salonu)
Panel Başkanı: Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK (Bahçeşehir Ünv. Çalıştay Bşk.)
Prof. Dr. Bahattin ADAM (Mevlana Ünv. Rektörü)
Prof. Dr. Abdürrahim ÖZGENOĞLU (Atılım Ünv. Rektörü)
Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN (İTÜ. Rektörü)
Prof. Dr. Şenay YALÇIN (Bahçeşehir Ünv. Rektörü)
 
13:00-14:00
Öğle Yemeği
MYO.METGEM Binası Yemek Salonu 4. Kat
 
14:00-15:00
Panel III
(HİDROJEN ENERJİSİ ve STRATEJİSİ)
(Metgem Konferans Salonu)
Panel Başkanı: Prof. Dr. Çetin BOLCAL (İst. Kültür Ünv. Rektör Yrd.)
Prof. Dr. Figen KADIRGAN (İTÜ.)
[Temel Bilimden Uygulamaya, Nano Seçici Yüzeyler]
Prof. Dr. Mahmut D. MAT (Niğde Ünv.)
[Niğde Üniversitesinde Katı Oksit Yakıt Pili ve PEM Elektrolizörler Konularında Son Gelişmeler]
Prof. Dr. Ayşe Nilgün AKIN (Kocaeli Ünv.)
[Hidrojen Sülfürden Elektroliz Yöntemi ile Hidrojen Üretim Teknolojisinin İncelenmesi]
Prof. Dr. Ali ATA (GYTE.)
[Hidrojen Enerjisi Stratejileri]
 
14:00-15:00
Panel IV
(SANAYİ, EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ PERSPEKTİFİ)
(Conferance Hall 1)
Panel Başkanı:Prof. Dr. Kemal ALTINIŞIK (Selçuk Ünv.)
Prof. Dr. Metin GÜRÜ (Gazi Ünv.)
[Sürekli Hidrojen Çevrimi Amacı ile NaBH4 Kullanımı: Olası Sorunlar ve Çözümleri]
Adnan Selçuk ERGİNÖZ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müd.lüğü)
[Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı]
Prof. Dr. Engin KILIÇ (ODTÜ. UMTİK ve Manufacture-TR Organizasyon Komitesi Üyesi)
[UMTIK ve MANUFACTURE-TR Teknoloji Platformları]
Tunay ALKAN (MEB. Eğitim Teknik Genel Müd.lüğü)
[Eğitim Ortamına Yenileşimci Bir Tahta Tasarımı]
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Panel V
(NÜKLEER ENERJİDE İLERİ TEKNOLOJİLER)
(Conferance Hall 2)
Panel Eş Başkanları: Prof. Dr. Beycan İBRAHİMOĞLU (Gazi Ünv.)
                                  : Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU (Atılım Ünv.)
Prof. Dr. Bilge ÖZGENER (İTÜ. Enerji Enstitüsü)
[Eylemsizlikli Sınırlandırma Füzyonu]
Prof. Dr. Kemal ALTINIŞIK (Selçuk Ünv.)
[Baca Gazındaki Gizli Isıyı Kullanan Çift Yoğuşmalı ve Işınım Yakma Esaslı
Silindirik Seramik Köpük Matriks Yakıcılı Kazanın Geliştirilmesi]
Özkan KARATAŞ (Elektrik Müh. Odası İstanbul Şubesi Yön. Kurulu Üyesi)
[Elektrik Mühendisleri Odası’nın İleri Teknoloji Perspektifi]
Prof. Dr. Hacı Mehmet ŞAHİN (Gazi Ünv.)
[Yeni Nesil Nükleer Reaktörler ve Hidrojen Üretiminde Kullanımı]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM
 
 
08.30-09.30 Kayıt
 
09.30-10.30 Açılış Töreni ve Protokol Konuşmaları
 
10.30-10.45 Ara
 
10.45-11.45 Panel I
 
11.45-12.00 Ara
 
12.00-13.00 Panel II
 
13.00-14:00 Öğle Yemeği
 
14.00-15.00 Panel III, IV, V (3 ayrı salonda paralel)
 
15.00-15.15 Ara
 
15.15-16.00 I. Oturum (4 ayrı salonda paralel)
 
16.00-16.45 Ara
 
16.45-17.00 II. Oturum (4 ayrı salonda paralel)
 
17.00-17.15 Ara
 
17.15-18.15 III. Oturum (4 ayrı salonda paralel)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARALEL OTURUMLAR
09.12.2011, Cuma
15:15-16:00
 
I. Paralel Oturum
METGEM Konferans Salonu:
YAKIT PİLLERİ TEKNOLOJİLERİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Figen KADIRGAN
Katı Oksit Yakıt Pillerinde (KOYP) Sızdırmazlık Elemanlarının Performansa Etkisinin İncelenmesi
Tuğrul Yavuz ERTUĞRUL
 
Katı Oksit Yakıt Pilleri Redoks Modellemesi
Bora TİMURKUTLUK, Mahmut D. MAT
 
Katot Üretim Parametrelerin Katı Oksit Yakıt Pili Oksijen İndirgenme Mekanizmasına Olan Etkisi
Çiğdem TİMURKUTLUK, Bora TİMURKUTLUK, Mahmut D. MAT
 
15:15-16:00
 
I. Paralel Oturum
Conference Hall 1:
ALTERNATİF ENERJİLER VE MAKİNE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bilge ÖZGENER
Establishment of a Wind & PV Driven Reverse Osmosis Desalination Plant in GYTE
Fatih AL, Ali Murat SOYDAN, Ali ATA, Nadir DİZGE, Bülent KESKİNLER, İsmail KOYUNCU
 
Üretimde Kalite Artışına Bağlı Rekabet Gücünü Artırmak İçin Takım Tezgahlarının Teknolojik Gücünü Kullanmak
Erdal GAMSIZ
 
Takım Tezgahları Sektörünün Geleceği ve Teknik Eğitimin Önemi
Hayrettin KAĞNICI
 
 
15:15-16:00
 
I. Paralel Oturum
Conference Hall 2:
MALZEME UYGULAMALARI VE İLERİ TEKNOLOJİLER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muzaffer ZEREN
Microstructural Characterization of NiTi Based Shape Memory Alloys After Cyclic Fatigue Induced By Electrical Resistivity
Tuna ARIN
 
Polivinil Borat/ Polimetil Metrakrilat Karışımın Hazırlanması, Nanofiber Oluşumu Ve Karakterizasyonu
Havva DİNÇ, Özcan KOYSUREN, Mustafa KARAMAN
 
Katı Yağ Atıklarının Yapı Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi
Kadir BALIBEY, Oğuzhan EVCİN, Fevzi BEDİR
 
15:15-16:00
 
I. Paralel Oturum
A-101:
EĞİTİM/DİL ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oktay ÖZCAN
Eğitim ve İleri Teknolojiler
M. Oktay ALNIAK, Aylin ÇELİK TURAN, Pelin BOLAT
 
İleri Teknoloji Okur Yazarlığı
S. Seda ERCAN
 
Dil ve İleri Teknoloji Uygulamaları
Turgut TURUNÇ
 
Criterion: Online Yazma Değerlendirme Programı Pilot Çalışması
Nazlı HAZAR, Tuba Eylül ALTUNAY
 
Akdeniz’deki Yetki Alanları
Murat YILDIRIM, Hasret ÇOMAK
 
16:15-17:00
 
II. Paralel Oturum
METGEM Konferans Salonu:
YAKIT PİLLERİ TEKNOLOJİLERİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Nilgün AKIN
 
PEM (Proton Exchange Membrane) Elektrolizör Hücresinde İki Fazlı Akışın Nötron Görüntüleme Yöntemiyle İncelenmesi
Ömer F. SELAMET, Uğur PAŞAOĞULLARI, Daniel S. HUSSEY, Davis L. JACOBSON, M. Caner ACAR, Mahmut D. MAT
 
Sodyum Borhidrürlü Yakıt Pilli Araç (Bormobil)
Osman OKUR, Fatih GENÇ, Fatmagül BOYACI SAN, Emin OKUMUŞ, Mehmet BAHAR, Orhan KÜTÜK
 
Katı Oksit Yakıt Pillerinde (KOYP) Kullanılan İnterkonnektörlerin Kaplanmasının Performans ve Ömre Etkisi
Fatma AYDIN, Mahmut D. MAT
 
 
16:15-17:00
 
II. Paralel Oturum
Conference Hall 1:
ALTERNATİF ENERJİLER VE TEKNOLOJİ UYGULAMALARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hacı Mehmet ŞAHİN
Peynir Altı Suyundan Tek Kademeli ve İki Kademeli AR-GE Deney Sisteminde Biyogaz Üretimi
K. Süleyman YİĞİT, Erkutay TAŞDEMİRCİ, Mustafa GÜNDÜZ, Gülay ŞERİT, Muhammet SARAÇ
 
Elektrikli Araç Teknolojileri
Fazıl SERENCAN
 
Enerji’de Gelişmeler-Fırsatlar
M. Ünal AZAKLIOĞULLARI, Çetin BOLCAL
 
 
16:15-17:00
 
II. Paralel Oturum
Conference Hall 2:
MALZEME UYGULAMALARI VE İLERİ TEKNOLOJİLER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. A. Koray TUNÇALP
Yüksek Basınç Pem Elektrolizörlerinde Sızdırmazlık İçin Yapılan Dizaynların Geliştirilmesi
Mahmut Caner ACAR
 
Mikroalaşımlı Çeliklerde Gerinme Katkılı Çökelti Oluşumu
Ersoy ERİŞİR
 
Eriyik Savurma Döküm Yöntemi ile Üretilmiş Bir Hadde Merdanesinin Mikroyapı ve Abrasif Aşınma Davranışının Araştırılması
Onur BİRBAŞAR, Ş.Hakan ATAPEK, Enbiya TÜREDİ, Muzaffer ZEREN
 
16:15-17:00
 
II. Paralel Oturum
A-101:
EĞİTİM/DİL ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Levent EREN
İleri Planlamada Yeni Bir Süreç Modeli: xS Planner ile İnteraktif Planlama
Şenol DİKYURT 
 
Optik Teknolojisinin Ölçüm Teknikleri ve Kontrol Sistemleri Alanındaki Uygulamaları 
Ferit ARTKIN
 
Kablosuz Ağlarda Güvenlik Analizi
N.Özlem ÜNVERDİ, İlknur DURAN, Kemal ÖZDEN  
 
 
 
 
17:15-18:15
 
III. Paralel Oturum
METGEM Konferans Salonu:
YAKIT PİLLERİ TEKNOLOJİLERİ
Oturum Başkanı: Nükleer Müh. Ünal AZAKLIOĞULLARI
Katı Oksit Yakıt Pilleri İçin Kontak Malzeme Geliştirilmesi
Abdullah MAT, Yüksel KAPLAN, Mahmut D. MAT, Çiğdem TİMURKUTLUK, Bora TİMURKUTLUK
 
Katı Oksit Yakıt Pilleri İçin Sızdırmazlık Malzemesi Geliştirilmesi
Ahmet BAKAL, Mahmut D. MAT
 
Katı Oksit Yakıt Hücresinde Sıcaklık Dağılımına Operasyon Şartlarının Etkisi
Selahattin ÇELİK, Bora TİMURKUTLUK, Mahmut D. Mat
 
Anot Destekli Katı Oksit Yakıt Hücresi Üretiminde Eğimin Azaltılması
Yüksel KAPLAN, Çiğdem TİMURKUTLUK, Abdullah MAT,   Ahmet BAKAL,  Bora TİMURKUTLUK, Mahmut D. MAT
 
17:15-18:15
 
III. Paralel Oturum
Conference Hall 1:
ALTERNATİF ENERJİLER, ORGANİZASYON VE TEKNOLOJİ UYGULAMALARI
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Gürsel HACIBEKİROĞLU
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Bekir YELMEN, Serdar ÖZTEKİN, M. Tarık ÇAKIR
 
Tarihsel Perspektiften İnovasyon ve Teknoloji: Günümüzde Çin Örneği
Cengiz EKİN, Mehmet Yüksel
 
Sanal Fabrika ve Sürdürülebilir İmalat-I
Özgür ÜNVER, Ural ULUER, Bahram Lotfi SADIGH
 
Sanal Fabrika ve Sürdürülebilir İmalat-II
Özgür ÜNVER, Ural ULUER, Bahram Lotfi SADIGH
 
Sanayileşme Amaçlı İleri Teknoloji Yazılımı
Çetin KARAKAYA
17:15-18:15
 
III. Paralel Oturum
Conference Hall 2:
MALZEME UYGULAMALARI VE İLERİ TEKNOLOJİLER
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fevzi BEDİR
Niobyum ile Alaşımlarındırılmış Yüksek Hız Takım Çeliklerinde Farklı Metalografik Teknikler ile Karbür Fazlarının Belirlenmesi
Serap GÜMÜŞ, Ş.Hakan ATAPEK, Şeyda POLAT, Ersoy ERİŞİR
 
ESR Yöntemi Ile Üretilmiş Sıcak Iş Takım Çeliklerinin Isıl Işlemi ve Mikroyapısal Karakterizasyonu
Şeyda POLAT, Ş. Hakan ATAPEK, Gülşah AKTAŞ 
 
Sn-Pb Ve Sn-Ag-Cu Esaslı Lehim Malzemelerinin Mikroyapısal Karakterizasyonu 
Ş. Hakan ATAPEK, Serap GÜMÜŞ, Yavuz YILDIZ
 
Sıvı Faz Sinterlenmiş SiC Esaslı Bir Teleskop Yansıtıcısının Karakterizasyonu ve Proses Şartlarının Optimizasyonu
Enbiya TÜREDİ, Frank KERN, Rainer GADOW
 
17:15-18:15
 
III. Paralel Oturum
A101:
EĞİTİM/DİL ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Yalçın ÇEKİÇ
P3HT ve P3HT+PCBM Filmlerin Optik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Derya MALKOÇ, Sinem SİPAHİOĞLU, Kadir ESMER, Engin BAŞARAN
 
Mobil Telefonu Için J2ME Ile Ögrenci Bilgi Sistemi Web Servis Uygulaması Geliştirme
Gürel YILDIZ
 
Stok Yönetimi Süresince Radyo Frekansı Ile Tanımlama (RFID) Teknolojisinin Kullanımı
Mehmet Sıtkı SAYGILI, Cem KARTAL, Elif BAYRAM
 
 
 
POSTER SUNUMLAR*
 
 
Bir Teleskop Yansıtıcısının Slip Döküm ile "Near Net -Shape" Üretimi İçin Proses Geliştirme
Enbiya TÜREDİ, Frank KERN, Rainer GADOW
 
Bir CuCrZr Alaşımının Döküm ve Çökelti Sertleştirilmiş Mikroyapılarının Metalografik İncelenmesi 
Şeyda POLAT, Ş. Hakan ATAPEK, Gözde S. ALTUĞ
 
Sertleştirilmiş Çeliklerin Kuru Sürtünme Koşullarında Aşınma Davranışı 
Şeyda POLAT, Ş. Hakan ATAPEK, Enbiya TÜREDİ, Merve KÖSEOĞLU, Gülşah AKTAŞ
 
Su Verilmiş ve Temperlenmiş Çeliklerin Balistik Darbe Kırılması Üzerine Simülasyon ve Fraktografik Bir Çalışma
Ş. Hakan ATAPEK
 
Rüzgar Enerjisi Üretim Sistemlerinin Çevresel Etkileri
Bekir YELMEN, Serdar ÖZTEKİN, M. Tarık ÇAKIR
 
Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Uygulamalarının Gelişimi
Bekir YELMEN, Serdar ÖZTEKİN, M. Tarık ÇAKIR
 
Enerji Ekonomisinin Uygulamalarının Temiz Enerji Evi Örneği
Bekir YELMEN, Serdar ÖZTEKİN, M. Tarık ÇAKIR
 
*Poster sunumları “Bildiri Kitabı”nda yer almıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ÇALIŞTAY GENEL ÇERÇEVESİ
ve
PANEL/OTURUM BAŞKANLARI

 
 
METGEM KONFERANS SALONU
MYO. METGEM CONFERENCE HALL-1
MYO. METGEM CONFERENCE HALL-2
MYO. METGEM A-101
08.30-09.30
Kayıt
-
-
-
09.30-10.30
Açılış
-
-
-
10.30-10.45
Ara
-
-
-
10.45-11.45
Panel I
PanelBşk.:
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
-
-
-
11.45-12.00
Ara
-
-
-
12.00-13.00
Panel II
Oturum Bşk.: Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK
-
-
-
13.00-14.00
Öğle Yemeği (MYO-METGEM Yemekhanesi 4. Kat)
 
 
 
14.00-15.00
Panel III
Panel Bşk.: Prof. Dr. Çetin BOLCAL
 
Panel IV
Panel Bşk.: Prof. Dr. Kemal ALTINIŞIK
Panel V
Panel Eş Bşk.:
Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU
Prof. Dr. Beycan İBRAHİMOĞLU
-
15.15-16.00
I. Oturum
Oturum Bşk.:
Prof. Dr. Figen KADIRGAN
I. Oturum
Oturum Bşk.:
Prof. Dr. Bilge ÖZGENER
I. Oturum
Oturum Bşk.:
Prof. Dr. Muzaffer ZEREN
I. Oturum
Oturum Bşk.:
Prof. Dr. Oktay ÖZCAN
16.00-16.15
Ara
Ara
Ara
Ara
16.15-17.00
II. Oturum
Oturum Bşk.:
Prof. Dr. Ayşe Nilgün AKIN
II. Oturum
Oturum Bşk.:
Prof. Dr. Hacı Mehmet ŞAHİN
II. Oturum
Oturum Bşk.:
Prof. Dr. A. Koray TUNÇALP
II. Oturum
Oturum Bşk.:
Doç. Dr. Levent EREN
17.00-17.15
Ara
Ara
Ara
Ara
17.15-18.15
III. Oturum
Oturum Bşk.:
Nükleer Müh. Ünal AZAKLIOĞULLARI
III. Oturum
Oturum Bşk.:
Yrd. Doç. Dr. Gürsel HACIBEKİROĞLU
III. Oturum
Oturum Bşk.:
Doç. Dr. Fevzi BEDİR
III. Oturum
Oturum Bşk.:
Yrd. Doç. Dr. Yalçın ÇEKİÇ