NOT

1. Davetin kabulü kurumların, öğretim üyelerinin ve katılımcıların tensiplerine bağlıdır.

2. Çalıştaya katılım ücretsizdir. 

3. Planlamalar için kayıt yaptırmak gereklidir.

4. İşbu davet 01.08.2011 tarihinde İlgili Bakanlıklara, Üniversitelere, YÖK’e, ve faaliyeti desteklemesi beklenen kurumlara gönderilmiş, ve katılımları tensiplerine sunulmuştur.

5. Bu faaliyette yer alınması gönüllülük esasına bağlıdır.

6. Sayın kurumların, öğretim üyelerinin ve sanayicilerin katılımı beklenmektedir.

7. Kendi insanımız ve imkânlarımızla ileri teknolojilerde başarılı olmak için çalışmak dileğiyle.