BİLGİLENDİRME

Çalıştay Yeri:
Çalıştay 9 Aralık 2011 Cuma günü; Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezin'de METGEM ve MYO. Konferans Salonlarında düzenlenecektir.

ADRES: Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 2 Şişli/İstanbul
“Şişli Endüstri Meslek Lisesi Yerleşkesi içinde”

E-Mail Adresi:
itc@itc2011.org.tr
itc2011@itc2011.org.tr


WEB Sitesi:  http://www.itc2011.org.tr

Çalıştay Sekreteryası:

BİLGESAM
Mecdiyeköy Yolu Caddesi No:10
Celil Ağa İş Merkezi Kat:9 Daire:36
Mecidiyeköy/İstanbul

Başkan:
Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK (Bahçeşehir Ünv., 0212 381 06 66, 0533 711 53 12)
oalniak@bahcesehir.edu.tr

Bşk. Yardımcıları:
Doç. Dr. Nalân TEKİN (Kocaeli Ünv.)
Gürsel HACIBEKİROĞLU (Kültür Ünv.)
Ahmet TAŞDELEN (Gazi Ünv.)
Sezgin CENGİZ (GYTE)

İrtibat Noktası:
Çalıştay Teknik Koordinatörü:
Aylin ÇELİK TURAN (Bahçeşehir Ünv.-Çalıştay Teknik Koordinatörü, 0212 381 06 52)
Bahçeşehir Ünv. Faks : 0212 381 06 00

Bilimsel çalışmalar ve teknik işler buradan cevaplanır.
0 532 7033058

Çalıştay İdari Koordinatörü:
Aslı TOKAÇ
(Bilgesam- Çalıştay İdari Koordnatörü, 0212 217 65 91)

Bilgesam Faks:
0 212 2176593
0 543  5228056

Sponsorluk, idari işler, otel rezervasyonu ve sosyal yardımlaşma buradan cevaplanır.

Kargo Hizmetleri Sponsoru:
İnter Global Kargo
Günay YEŞİL Satış Direktörü

Sponsorlar:
Logolarıyla yer alırlar. Aşağıdaki hizmetlere talip olabilirler.
Kitap. CD. Afiş Basım Hizmetleri
Çay/Kahve /İkram işleri
Kırtasiye, Çanta, Dokümantasyon Hizmetleri
Faaliyette görevli öğrenci bursları

Önemli Tarihler:
Bildiri Özetleri Son Kabul Tarihi: 21 KASIM 2011
Bildiri Özetlerinin Cevaplandırılması (Author Notifications): 02 ARALIK 2011
Bildirilerin Son Kabul Tarihi (Camera Ready Full Papers): 02 ARALIK 2011

Zaman kıymetlidir. Değerlendirilmesi takdirinize sunulur.

Verilecek Hizmetler:

Dokümantasyon
Çalıştay dokümanları olarak Bildiriler Kitabı ve Bildiriler CD si hazırlanacaktır.

İkram ve Hizmetler
Çalıştaya katılım ücretsizdir. Çalıştay genç araştırmacıları teşvik içindir.
Çalıştay süresince çay / kahve ikramı sağlanacaktır.
Katılımcılar öğle yemeğine davetlidirler.
Ulaşım ve Otel rezervasyonu katılımcılara aittir.

İTÇ-2011 ÇALIŞTAY TARİHİ: 9 Aralık 2011 Cuma Günü Saat: 10.00-18.00