TEMEL İLGİ ALANLARI

Enerji-Makine

1. Güneş, Rüzgâr, Jeotermal,  Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pilleri,
2. Enerji Depolama, Hibrit ve Elektrikli Araçlar, Yeni Tip Termik Santraller,
3. Yeni Tip Enerji Nakil Hatları, Akıllı Şebekeler,
4. Biyokütle Enerjisi ve Biyorafineriler,
5. Yeni buluşlar.

Malzeme-Kimya-Çevre

1. Nano Yapılar (Nano Teknolojilerin Haberleşme-Elektronik-Uzay Uygulamaları),
2. İnce Film Teknolojisi, Plazma Teknolojileri,
3. Kimya Teknolojileri (Polimerler-Plastikler- Kompozitler),
4. Manyetik Malzemeler, Süper Alaşımlar, Süper İletkenler, Yeni Malzemeler,
5. Çevre Koruma, Yeni buluşlar.

Elektronik-Bilgi Teknolojileri-Enformasyon

1. Sibernetik-Bilişim-Enformasyon,
2. Optik-Optronik,
3. Tanıma-İzleme-Güdüm,
4. Yazılım, Donanım, Yeni Teknolojiler,
5. Yeni buluşlar.