BİLGİ NOTU

1.   AMAÇ:

a) 2010 – 2011 yıllarındaki teknolojik gelişmelerin gözden geçirilmesi, bu alanlarda bilimsel ve endüstriyel bilgi mübadelesi yapılması.

b) Türkiye'de ileri teknolojiler alanında yetişmiş öğretim üyelerinin teknolojik gelişmeleri aktarmaları.

c) Genç bilim insanlarının önünü açmak, sanayicileri işbirliğine davet etmek, İleri teknolojileri takip etmek, öğrencileri ve öğretim üyelerini bilimsel çalışmalar için teşvik etmek.

2. AÇIKLAMA:

İleri teknolojiler üniversitelerimizin eğitim ve teknoloji geliştirme platformlarında araştırılmaktadır. Bu konuda; AB, TÜBİTAK, DPT, TTGV, SANTEZ kapsamında proje ve araştırma faaliyetleri geliştirilmektedir. Bilim insanları çalışmalarını somut projeler üzerinde yoğunlaştırmışlardır.

Bu çalıştayın organizasyonunda, kurumlarımızın bilim ve teknoloji alanında destekleri beklenmektedir. Bu çalıştayda, bilim ve uygulamadaki en son teknolojilerin gözden geçirilmesi planlanmaktadır.

3. BU AMAÇLA YAPILAN ÇALIŞMALAR:

a) Bahçeşehir Üniversitesi’nce; bu kapsamda organize edilen teknolojik toplantılardan bazıları şunlardır; Enerji ve Kalkınma Sempozyumu-2006, Fen Lisesi Öğretmenlerinin I. ve II. Hidrojen Eğitimi Semineri, Ulusal ve Uluslararası Hidrojen Enerjisi Kongreleri (UHK 2006, UHK 2009, IHEC 2007), İTÇ-2010, Mekatronik Çalıştayı-2010.

b) Kocaeli Üniversitesi’nce I. İTÇ 2010 faaliyetine ev sahipliği yapılmış, bu faaliyet, Bahçeşehir Ünv., GYTE. ve BİLGESAM tarafından organize edilmiştir.

c) İTÇ-2011 faaliyetinin Bahçeşehir Üniversitesi ve diğer katılımcı üniversitelerce İstanbul’da yapılması faydalı görülmüştür. Faaliyetin Bahçeşehir Üniversitesi Şişli Kampüsünde MYO. ve METGEM Binasında organize edilmesi planlanmıştır.

ADRES: (Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 2 Şişli/ İstanbul)
 
4. SONUÇLAR:


a) Kendi insanımız ve kendi imkânlarımızla yürütülen bu çalıştayın bölgeye, üniversitelere ve öğrencilere faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

b) Faaliyete, 150 bilim insanı, 25 sanayici VE 25 öğrencinin katılımı planlanmıştır. Çalıştaya katılım 200 personel olarak planlanmaktadır. Sosyal hizmetler ve matbuat işleri 200 personele göre tanzim edilecektir.

c) Çalıştayın ilgi alanları ve personel işleri EK’tedir. Çalışmalara katılım gönüllülük esasına bağlıdır.

 200 personelin katılması planlanan çalıştayın ev sahipliğinin Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü’nce yapılması, bilimsel faaliyetlerin METGEM Konferans Salonunda ve MYO. Konferans salonlarında gerçekleştirilmesi Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünce uygun görülmüştür. Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.   

M.Oktay ALNIAK
Prof. Dr.Yük. Müh.